CHÍNH SÁCH BẢO MẬT & ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

VUABONG.VN luôn tôn trọng sự riêng tư của bạn, và đó là lý do chúng tôi luôn cam kết bảo vệ những thông tin cá nhân của bạn. Trong tài liệu này, khái niệm “thông tin cá nhân” được hiểu bao gồm địa chỉ email hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn được thu thập theo luật định hiện hành. Mong rằng tài liệu sẽ giúp bạn hiểu rõ những thông tin cá nhân nào mà chúng tôi sẽ thu thập, cũng như cách chúng tôi sử dụng những thông tin này sau đó. Khi bạn truy cập và sử dụng app, chúng tôi hiểu rằng bạn hoàn toàn đồng ý với những điều khoản của chính sách này.

1. KHAI BÁO KHI SỬ DỤNG

Tất cả nội dung bạn xem được trên app nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của bạn và giúp bạn lựa chọn dịch vụ. Vì thế, bạn được sử dụng app mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khi liên quan đến việc đăng ký dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân.

2. THÔNG TIN CÁ NHÂN DO BẠN CUNG CẤP

Khi bạn cung cấp các thông tin cần thiết, chúng tôi sẽ sử dụng chúng để đáp ứng yêu cầu của bạn, hoặc chúng tôi có thể liên lạc với bạn qua thư từ, email hoặc tuân theo luật định hiện hành, sử dụng các phương tiện trên để giới thiệu đến bạn những sản phẩm, dịch vụ hay chương trình khuyến mãi mới từ VUABONG.VN. Khi cung cấp thông tin cho chúng tôi qua app này, bạn hiểu rõ và chấp thuận việc thu thập, sử dụng và tiết lộ những thông tin cá nhân nêu trên cho một số mục đích được quy định trong trang này. Bạn hoàn toàn đồng ý và chấp thuận rằng những thông tin cá nhân bạn cung cấp khi sử dụng app có thể được bảo lưu tại trụ sở hay của VUABONG.VN, có thể được lưu trữ tại một số máy chủ hiện có hay chưa biết trước cho mục đích vận hành và phát triển app cũng như các dịch vụ của VUABONG.VN. Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin của bạn cho một bên thứ ba mà không được sự cho phép của bạn, trừ trường hợp bị pháp luật hiện hành bắt buộc hoặc trường hợp cần thiết để xử lý các vấn đề liên quan đến pháp luật. VUABONG.VN cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn, không mua bán thông tin cá nhân của bạn cho các công ty khác vì các mục đích khuyến mãi.

3. CUNG CẤP CHO CÁC ĐƠN VỊ KHÁC

Chúng tôi KHÔNG cung cấp bất kì thông tin cá nhân nào cho các dịch vụ bên ngoài.

4. AN TOÀN THÔNG TIN

Trong quá trình phát triển app, chúng tôi có thể đặt những luật định hợp lý mang tính thương mại để ngăn chặn hành vi truy cập bất hợp pháp và việc sử dụng không thích đáng các thông tin cá nhân của bạn đã gửi cho VUABONG.VN thông qua việc sử dụng app này. Vì luôn có những rủi ro liên quan đến vấn đề cung cấp dữ liệu cá nhân, cho dù là cung cấp trực tiếp, qua điện thoại hay qua mạng internet, hay qua các phương tiện kỹ thuật khác; và không có hệ thống kỹ thuật nào an toàn tuyệt đối hay chống được tất cả các “hacker” và “tamper” (người xâm nhập trái phép để lục lọi thông tin), VUABONG.VN luôn nỗ lực tiến hành những biện pháp đề phòng thích hợp đối với từng đặc tính của thông tin để ngăn chặn và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể khi bạn sử dụng app này.

5. THÔNG TIN QUA EMAIL

Khi bạn gởi thông tin phản hồi, đóng góp tính năng; địa chỉ email của bạn cung cấp sẽ dùng làm công cụ trao đổi thông tin với bạn. Trước hết bạn hãy chắc rằng bạn cung cấp địa chỉ email hữu dụng đối với bạn trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ. Chúng tôi có thể gửi những thông tin bí mật qua email hay tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ của bạn. Trong trường hợp bạn không còn sử dụng email đã cung cấp, bạn phải báo cho chúng tôi để về việc thay đổi này. Để bảo vệ bạn, VUABONG.VN có thể tạm thời ngừng tiếp nhận yêu cầu qua email bạn đã cung cấp nếu nhận thấy có sự gian lận hoặc thông tin bất thường cho đến khi chúng tôi liên hệ được với bạn để xác nhận.

6. ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN

VUABONG.VN sẽ chủ động hoặc theo yêu cầu của bạn bổ sung, hiệu chỉnh hay tẩy xóa các dữ liệu thông tin cá nhân không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật khi bạn còn liên kết với hoạt động của chúng tôi.

7. RÚT LẠI SỰ CHẤP THUẬN

Quý khách hàng có thể rút lại sự chấp thuận đối với việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của chúng tôi bằng cách gửi thông báo hợp lý cho chúng tôi. Nếu quý khách hàng muốn rút lại sự đồng ý của quý khách hàng, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi theo thông tin liên hệ trình bày bên dưới. Theo yêu cầu của quý khách hàng, chúng tôi sẽ ngừng thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng, trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc nếu chúng tôi có các mục đích kinh doanh hoặc pháp lý hợp pháp để giữ lại dữ liệu đó. Lưu ý rằng khi quý khách hàng rút lại sự đồng thuận đối với việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân sẽ khiến chúng tôi không thể tiếp tục cung cấp cho quý khách hàng các dịch vụ của chúng tôi và quý khách hàng đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với quý khách hàng về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc chấm dứt dịch vụ như vậy. Nếu sau khi rút lại sự đồng thuận, nhưng quý khách hàng vẫn quyết định sử dụng lại các dịch vụ của chúng tôi, quý khách hàng sẽ cần phải nhấp vào nút đồng ý một lần nữa để xác nhận sự đồng ý của quý khách hàng như đã nêu ở trên trong Chính sách Quyền riêng tư này.

8. BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi sẽ bảo vệ Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng bằng cách duy trì các thỏa thuận bảo mật hợp lý, bao gồm các quy trình vật lý, kỹ thuật và tổ chức, để ngăn chặn các hành vi truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, xử lý dữ liệu trái phép hoặc các rủi ro tương tự. Nếu có bất kỳ hành vi nào vi phạm Dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách hàng thông qua các kênh của chúng tôi, bất kể trực tiếp hay gián tiếp, để cung cấp cho quý khách hàng thông tin đầy đủ về việc vi phạm Dữ liệu cá nhân đó. Sau khi thông báo, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để phục hồi tính bảo mật của Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng trên Hệ thống.

9. THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA CHÚNG TÔI

Nếu quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến Chính sách Quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: vuabong.vn@gmail.com